Menu

Grundlag

"Visioner og fokus 2013-2016" for Adventistkirkens ungdomsafdeling er udarbejdet på grundlag af følgende:

Vision for Adventistkirken, som formuleret af unionsbestyrelsen i 2008:
Adventistkirken søger, med udgangspunkt i Jesu liv og undervisning, at lede mennesker til Guds oprindelige tanke for dem. Gennem forkyndelse, positiv livsstil og socialt engagement, vil vi bringe sandhed, harmoni, retfærdighed og håb til menneskers liv.

Udgangspunkt i strategidokument stemt igennem ved generalforsamlingen i 2010:
”Vi er en menighed, der ønsker at menneskers frelse skal være det samlende fokus, og vi mener at dette er i harmoni med Guds kald til os som kristne.”

Uddrag af formandens rapport (skrevet af Thomas Müller) ved generalforsamlingen i 2013:
”Jeg drømmer om en nærværende kirke, der er et naturligt samlingssted i et lokalområde. En nærværende kirke, som er kendetegnet ved omsorgsfulde mennesker, der har en byrde for andres ve og vel – en menighed, som forstår at sætte ord på den nærværende sandhed og kan bringe håb, mening og frelse ind i menneskers liv.”

For mere information om Adventistkirken, Danmark se adventist.dk