Menu

HVORFOR returnere tiende i dag?

I dag har vi ingen levitter, der ikke må eje jord, men Guds budskab om tiende gælder stadig, fordi det er en vigtig del af vores tilbedelse af ham. Det var det, både da Abraham ”indførte“ det, da Moses inkluderede det i israelitternes lov, da Jesus lagde mærke til kvinden med de to små mønter i templet, og det er det stadig i dag. Ved at vi lægger tiende til side hver måned, viser vi ikke alene Gud, men også os selv, at vi ikke prioriterer penge højere end ham. Vi viser, at vi er villige til at bruge ressourcer på ham, som vi kunne have brugt på os.

Tiende kan let blive forstået som et system, hvis eneste formål er at sikre kirkens overlevelse, men det er meget mere end det. Det er direkte tilbedelse af en Gud, der har givet os i overfl od. Han kunne have givet os, hvad vi behøvede, men han har givet os så meget, at vi har mulighed for at dele. I denne tilbedelse af Gud er beløbet ligegyldigt, men det er, hvad det gør ved os, der gør hele forskellen.

En udfordring fra Gud til os
Som altid kræver Gud ikke mere af os, end vi kan klare, og ønsker ikke, at vi skal presses til at give, men derimod give som man ”har hjerte til“ (2 Kor 9,7). Dog opfordrer han til gavmildhed, og der er intet han hellere vil end at give os noget igen, for det vi gør. I Malakias’ bog 3,6-12 er der en fantastisk udfordring fra Gud til os om at sætte ham på prøve (v10): ”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om jeg ikke åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer“.

Forskellen på tiende og gaver
Tiende betalt til Syvende Dags Adventistkirken går til medarbejdernes løn, afdelingsarbejde, evangelisk arbejde og administration, og dette er alt sammen vigtigt. Men der er også brug for gaver, som går til drift af kirkerne, støtte til institutioner, socialt arbejde og mange andre ting. At give gaver er både en tilbedelse af Gud, men også en måde hvorpå vi kan vise, at vi værdsætter den kirke, vi er en del af. Her kan vi støtte specifikke projekter, der betyder specielt meget for os. Hvor tiende er noget vi stiller til rådighed for Gud, kan vi med vores gaver selv bestemme størrelsen og formålet. Ellen G. White formulerer forskellen på tiende og gaver sådan her: ”Gud kræver en vis del af de midler, han betror mennesker – en tiendedel. Han overlader det til enhver at afgøre, om de vil give mere end dette eller ej“ (Ellen White, ”Mesterens efterfølgere“, s. 44).