Menu

2012 Youth Matters Symposium

Her kan du finde dokumenter fra Youth Matters Symposium i 2012.

TED Symposium om unge og discipelskab

A Biblical Theology Approach to Bible Study

A Biblical Theology Approach to Bible Study - PowerPoint