Menu

Kommende LIFE forløb

Planlagte studieforløb til senere optagelse:

  • "Menneskelige relationer" med Jill Rasmussen
  • "Lederskab og tjeneste" med Thomas Müller
  • "Kristen etik og socialt ansvar" med Robert Fisher & Lehnart Falk
  • "Centrale temaer i Johannesevangeliet og brevene" med John Rasmussen
  • "Menighed og mission"
  • "Personlig åndelighed" med Line Nielsen
  • "Daniel og Åbenbaringen" med Flemming Pedersen

Denne "studiepakke" er blevet planlagt af LiFE komitéen i 2011, bestående af Lasse Bech, Flemming Pedersen, Holger Daugaard, Bjørn Ottesen og Thomas Rasmussen.

Der forbeholdes ret til ændringer og tilføjelser.